Thursday, May 28, 2009

Hva er karma?
Karma oversettes best til norsk som 'årsak og virkning' - det sies gjerne at 'det ikke finnes god eller dårlig karma - bare karma'. Karma beskrives gjerne som en observerbar naturlov - men om det bare er psykologiske og sosiologiske mekanismer som får det til å fungere, eller om det er dypere/høyere krefter ute å går... derom strides både lærde og troende.

Følger du med så vil du se at gode ting skjer med gode folk, og dritt skjer med drittsekker. Karma har altså effekt i  d e t t e  livet; om det finnes et neste liv vil det logisk sett også påvirke det neste livet siden alt henger sammen med alt og dine handlinger påvirker alle - også eventuelle senere inkarnasjoner.

Opprinnelsen finner du den vedantiske litteratur - som er de eldste religiøs/filosofiske skrifter vi har.

Når det gjelder 'håndhevelsen' av karmalovene så er det enkleste å gjøre godt, alltid. Om du er mer magisk orientert finnes det en enkel bønn du kan fremsi når du gjør godt som vil forsterke karmaeffekten: I devote my merit - eller 'Måtte alle mine gode gjerninger bli til glede og nytte for dem som trenger det mest.'


No comments:

Post a Comment