Wednesday, May 27, 2009

Rehab's for quitters!


APESKALIKKEDREPEAPEs husband De Ubrukelige ligger på is mens bandets primus motor er på noe så celebert som rehab - noe som er, alltid har vært, alltid vil være for quitters. 

I påvente av bandets første Long Play presenterer vi deres første singel Surrender - enjoy!


SURRENDER 
text Mats : melodi Daniel

We sing a message of surrender.
Surrender to the life you live, Surrender.
All great religions preach Surrender.
The Buddha of the east he say Surrender.

We sing a message of Surrender.
Surrender to the life you live, Surrender.
Islam it's very name means Surrender.
The Book of Job speaketh Surrender.

We sing a message of Surrender.
Surrender to the life you live, Surrender.
Surrender to your God and live in Joy.
We sing a message of Surrender.

Surrender to the life you live, Surrender.
Surrender to your Love, ohh Surrender.
//We sing a message of Surrender.
Surrender to the life you live, Surrender.//

No comments:

Post a Comment